“Op-voeding”, oftewel: welke voeding geef je je kind(eren) in het proces van op-groeien? Hoe kun je een kind dat opgroeit de ruimte geven om zich op zijn eigen wijze de ont-wikkelen, met respect voor zijn/haar eigenheid, terwijl (je) het tegelijkertijd leert hoe hij/zij deel uit maakt van de gemeenschap, die ook bepaalde eisen stelt aan mensen? Hoe stel jij zelf die eisen? Wat zijn jouw grenzen en hoe geef je die aan? Hoe straf je? Hoe beloon je? Hoe ga je om met het gedrag, de behoeftes en de emoties van je kind: verdriet, angst, boosheid, drukte, of als het zich terugtrekt? En dan komen ook onvermijdelijk je eigen emoties en behoeftes in het spel: hoe raakt jouw kind jou? En hoe reageer je vervolgens?

 

En zo zijn er nog veel meer vragen en thema’s die je tegenkomt bij het opvoeden van je kind(eren). Het kan prettig zijn hierover van gedachte te wisselen met iemand die buiten je (dagelijkse) leven staat. Iemand die je helpt er even uit te stappen en helder naar de situatie, je kind en jezelf te kijken. Iemand met verstand van zaken. Iemand die je steunt.

 

Want opvoeden valt niet altijd mee. Het gaat om echt aanwezig zijn, duidelijk communiceren en steeds weer zoeken naar een balans tussen grenzen stellen en ruimte geven. Grenzen stellen om je kind structuur en daarmee veiligheid te bieden. En ruimte geven om het unieke individu, dat een ieder kind is, zich te laten ontwikkelen. Hierin kan het kind ervaren dat het oké is zoals het is, en ervaren dat het zèlf dingen kan (oplossen) terwijl jij hem/haar steunt daarin. Daarmee groeit het vertrouwen in zichzelf en in de wereld. Het is dus belangrijk je kind naast liefde en steun geregeld verantwoordelijkheid te geven (in de mate die passend is voor zijn/haar leeftijd), terwijl je zelf als ouder altijd de eindverantwoordelijkheid draagt.

 


Praktische informatie

 

Een opvoedingsondersteuningssessie duurt 75 minuten.
De frequentie van de sessies wordt bepaald in onderling overleg.

 

In de eerste sessie doen we een intakegesprek. Daarin maken we samen een analyse van wat er speelt in de opvoedingssituatie. Ik vertel dan ook meer over mijzelf, mijn visie en mijn manier van werken. En vanzelfsprekend is er alle ruimte voor vragen hierover.

 

Het is ook mogelijk om –voordat je besluit tot een intakegesprek- eerst een kort kennismakingsgesprek te voeren. Hierin kunnen we kennismaken met elkaar en ik kan wat vertellen over mijzelf, mijn visie en mijn manier van werken.

Een kennismakingsgesprek duurt 30 minuten en is kosteloos en geheel vrijblijvend.

 

Tarieven

 

Alleen wonenden
Netto inkomen per maand

 

 

Samenwonenden
Gezamenlijk netto inkomen

 

 

Opvoedingsondersteuningssessie
(75 minuten)

 

Lager dan € 1100,-   Lager dan € 1650,-   € 65,-
Tussen de € 1100,- en € 1500,-   Tussen de € 1650,- en € 2250,-   € 75,-
Tussen de € 1500,- en € 2000,-   Tussen de € 2250,- en € 3000,-   € 85,-
Hoger dan € 2000,-   Hoger dan € 3000,-   € 95,-

 

 Betalingswijze: contant.