De innerlijke dialoog is een gestalttechniek waarbij je een dialoog laat ontstaan tussen twee delen in jezelf. Bijvoorbeeld een dialoog tussen je innerlijke kind en de volwassene die je nu bent. Hierbij verplaats je je ook letterlijk van de ene plek in de ruimte naar de andere en neem je steeds de lichaamshouding en stemming aan die horen bij die plek.