Martijn Rasche

Verleden en opleidingen

Mijn naam is Martijn Rasche. Ik ben geboren in Bergen (NH) en ik ben daar ook opgegroeid. Vervolgens heb ik 15 jaar in Amsterdam gewoond. Ik heb daar mijn universitaire studie psychologie gedaan en in verschillende settingen met kinderen gewerkt. Na veel gereisd te hebben ben ik in 2002 in Drenthe komen wonen vanwege de prachtige omgeving. Dat was ook het moment waarop ik gestart ben met mijn eigen therapiepraktijk, eerst 13 jaar in Elp en sinds 2015 in Schoonloo.

De keuze voor de studie psychologie kwam voort uit het verlangen om te doorgronden hoe mensen (en dus ikzelf) in elkaar zitten. Die studie heeft me veel inzicht gegeven, maar ik miste “iets”. Een belangrijk deel van dat “iets” vond ik toen ik met lichaamswerk in aanraking kwam. Ik deed vele ontdekkingen in en over mijzelf in diverse therapieën, workshops en trainingen op het gebied van innerlijk kind werk, mannenwerk, ‘essencework' en meditatie. En ik volgde opleidingen in  lichaamsgerichte innerlijk kind therapie, relatie therapie, traumatherapie en systemische (familie) opstellingen.

Inspiratie en visie

Ik ben me gaan verdiepen. In mezelf. Maar ook in diverse therapievormen, stromingen en levensvisies. Dat zijn er teveel om ze hier allemaal te noemen. Maar mijn belangrijkste inspiratiebronnen wil ik wel graag vermelden:

Een belangrijk element in de Lichaamsgerichte innerlijk kind therapie zijn de karakterstructuren van Alexander Lowen (mooi beschreven in “De Maskermaker”).
De lichaamsgerichte traumatherapie is gebaseerd op Somatic Experience (Raja Selvam e.a.).
Essencework van Almaas (“De innerlijke diamant”) en Maitri (“De spirituele dimensie van het Enneagram”) brachten mij samen met Eckhart Tolle (“De kracht van het NU”) uiteindelijk bij Advaita (diepe dank aan Hans Laurentius).

Al deze methoden, mensen en boeken hebben –samen met vele andere-  bijgedragen aan mijn visie. Maar net zo belangrijk is alles wat ik geleerd heb van mijn cliënten en van ervaringen in mijn eigen leven. Een centraal begrip in mijn werk is: aanwezigheid. Hoe kun je werkelijk aanwezig zijn in de realiteit van het nu? In plaats van (door verzet daartegen) te leven in een oude film, oude pijn en oude patronen, dus in het verleden. En in plaats van te leven in de toekomst: in hoop en verwachtingen of juist angst voor wat komen gaat. Wie ben ik als ik (het denken over) het verleden en de toekomst loslaat? Als ik stop met het herhalen van wat ik al ken, qua gedrag en gedachtes (vaak negatieve oordelen). En als ik stop met het hopen op vervulling krijgen van buiten af (nu of in de toekomst)? Als ik mijn aandacht niet naar buiten richt, maar naar binnen, en me helemaal richt op mijn ervaring in het NU en die blijf waarnemen? Dat is wat meditatie is. Als ik “ja” zeg tegen mijzelf en (al!) mijn innerlijke ervaringen. En deze dus totaal accepteer zonder ze te interpreteren, zonder erover te oordelen en zonder iets aan, met of tegen die ervaringen te doen. Wie ben ik, in essentie?

Manier van werken

In mijn praktijk begeleid ik mensen individueel, in (avond)groepen en in meerdaagse trainingen en workshops. Hierin kunnen we samen op zoek gaan naar wie jij werkelijk bent. Je leert je lichaam, je hart en je intuïtie te volgen en steeds meer in contact te komen met bewust-zijn. Dan zul je merken dat je 'vanzelf' steeds meer gaat leven vanuit helderheid, kracht, vertrouwen, liefde, echtheid en je eigen innerlijke wijsheid.
Enkele kenschetsen van mijn manier van werken/zijn: veilig, zorgvuldig, respect, rust, vertrouwen, echt, helder, direct, humor en plezier.


Kennismakingsgesprek

Als je benieuwd bent, meer zou willen weten of je afvraagt of ik misschien iets voor jou kan betekenen, kun je me altijd bellen (of mailen) voor meer informatie of voor een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Een kennismakingsgesprek duurt 30 minuten, is kosteloos en geheel vrijblijvend. Ik vertel wat over mijzelf, mijn visie en mijn manier van werken. Jij kunt hier vragen over stellen, kijken of het klikt en of mijn manier van werken jou aanspreekt. Als jij vertelt waar je voor komt, kan ik ook aangeven of en hoe ik denk dat ik wat voor jou kan betekenen.

Beroepsvereniging en vergoeding zorgverzekeraars

Ik ben lid van de beroepsvereniging NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen). Verder ben ik geregistreerd en gecertificeerd bij de Stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en lid van de geschillencommissie van de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Deze lidmaatschappen en registraties vormen samen een waarborg van kwaliteit omdat ik mij onderwerp aan hun beroepscode (NVPA), hun tuchtrecht (RBCZ: Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)) en de klachten- en geschillenregeling (SCAG, zie onder) conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is.

Door deze lidmaatschappen en registraties wordt de therapie door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed.
Dat is dan onder de noemer "Alternatieve zorg" of "Natuurgeneeskundige zorg" in de aanvullende verzekering.
Het zit dus níet in de basisverzekering en valt níet onder "psycholoog" of "psychologische zorg"! Voordeel hiervan is dat je geen eigen risico hebt.

Als je wilt kijken hoeveel jouw verzekeraar vergoedt: klik hier 

 
Klachten- en geschillenregeling (SCAG en Wkkgz)

Ik doe er alles aan om je op een zorgvuldige en respectvolle manier te begeleiden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Ik nodig je uit om deze onvrede (eerst) met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging NVPA. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.
Mocht je daarna niet tevreden zijn over de afhandeling van je klacht door mij en de klachtenfunctionaris van het NVPA, dan kun je contact opnemen met de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg.